Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 41/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 39/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 38/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 37/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ/HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 - 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2011-2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối ngân sách từng huyện, thị xã năm 2011, thời kỳ ổn định ngân sách 2011 – 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương 5 năm 2011 – 2015. 
10-12-2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-12-2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2009. 
10-12-2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 26/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2011. 
10-12-2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,439,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner