Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-12-2010 Nghị quyết số 131/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 130/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc di dời và xây dựng khu trung tâm hành chính theo hướng tập trung sử dụng nguồn vốn từ quỹ đất công và tài sản trên đất do nhà nước quản lý theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao (BT). 
24-12-2010 Nghị quyết số 129/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở trên trục đường vào khu hành chính xã An Điền, huyện Bến Cát. 
24-12-2010 Nghị quyết số 128/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng đô thị Bàu Bàng huyện Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 
24-12-2010 Nghị quyết số 127/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2011-2015 của huyện Bến Cát, Bình Dương. 
24-12-2010 Nghị quyết số 126/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 125/2010/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 124/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc chấp thuận cho tiến hành khảo sát lập quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 khu dân cư Cầu Quan thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát. 
24-12-2010 Nghị quyết số 123/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông - Nam Bến Cát đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030. 
24-12-2010 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 
24-12-2010 Nghị quyết số 120/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 119/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
24-12-2010 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt dự toán kinh phí ngoài khoán chi của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện Bến Cát năm 2011. 
23-07-2010 Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2010. 
23-07-2010 Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009. 
23-07-2010 Nghị quyết số 114/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng 6 tháng cuối năm 2010. 
23-07-2010 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
23-07-2010 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Toà án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. 
23-07-2010 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Bến Cát khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,439,141 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner