Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2011 Nghị quyết số 64/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ chi phí lễ tang đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 63/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đối tượng đóng góp, mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 62/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ khen thưởng cho tập thể, cá nhân của tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động văn hoá, nghệ thuật và thi đấu thể dục, thể thao. 
09-12-2011 Nghị quyết số 61/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi đặc thù trong công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 60/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới ở các khu phố, ấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 59/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cán bộ ấp, khu phố; bổ sung chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và sửa đổi kinh phí hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 58/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 57/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 56/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 55/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2011 Nghị quyết số 54/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 
09-12-2011 Nghị quyết số 53/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2012. 
09-12-2011 Nghị quyết số 52/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2010. 
09-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương năm 2012. 
09-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 
08-08-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
08-08-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
08-08-2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. 
08-08-2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề. 
08-08-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner