Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2011 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường năm 2011. 
16-12-2011 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thuận An năm 2011. 
16-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2012. 
16-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. 
16-12-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2012. 
16-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2012. 
16-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2012. 
03-08-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2011. 
03-08-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc điều chỉnh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011. 
03-08-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2011. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2011. 
03-08-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
03-08-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh Dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. 
03-08-2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2011. 
21-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
21-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,932 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner