Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng lần 2 năm 2011. 
20-12-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử thị xã Thuận An trên Internet. 
12-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ. 
30-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
30-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Y tế thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Kinh tế thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An. 
30-11-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Thuận An. 
11-10-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. 
09-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. 
21-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của phòng Nội vụ thị xã Thuận An. 
28-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Thuận An. 
14-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phân cấp quản lý các công trình hạ tầng giao thông đường bộ cho các xã, phường thuộc địa bàn thị xã Thuận An. 
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc Ủy quyền phê duyệt vốn chuẩn bị đầu tư đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Thuận An. 
07-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,073,969 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner