Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v Ban hành quy định về trình tự, thủ tục hành chính giải quyết các loại hồ sơ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
17-10-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An. 
17-10-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
23-09-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
25-08-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND thị xã Dĩ An. 
24-08-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã (khóa X), nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
22-07-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Dĩ An. 
22-07-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Dĩ An. 
01-07-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
01-07-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An. 
23-06-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v Ban hành quy định về công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
17-06-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc củng cố, kiện tòan các Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
15-06-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
15-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thị xã Dĩ An. 
08-06-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thị xã Dĩ An. 
08-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Dĩ An. 
10-05-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
05-05-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ thị xã Dĩ An. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,388 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner