Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2012. 
27-12-2011 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kiến nghị bàn giao lại đất Trạm thực nghiệm lâm nghiệp Bàu Bàng tại xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
27-12-2011 Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 
27-12-2011 Nghị quyết số 29/NQ-UBND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát v/v phê duyệt đề án đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
27-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2012. 
27-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 
27-12-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn thông qua quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) Đô thị Nam Bến Cát đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
27-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012. 
29-09-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Chánh Phú Hòa - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 
29-09-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-09-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-07-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
29-07-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2011. 
29-07-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, xây dựng năm 2011. 
29-07-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Tân Phước (dự kiến tách ra từ xã Tân Định) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 xã Tân Định mới (phần còn lại của xã Tân Định) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. 
29-07-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Long Nguyên - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 
29-07-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trừ Văn Thố - huyện Bến Cát – tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 
29-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Bến Cát, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ nay đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. 
29-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Cây Trường - huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 2010 đến 2020. 
29-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa (dự kiến tách ra từ xã Thới Hòa) và quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Thới Hòa mới (phần còn lại của xã Thới Hòa) giai đoạn từ nay đến 2015, định hướng 2020. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner