Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và chính sách bảo lưu đối với hộ vừa thoát nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2014 - 2015. 
09-12-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. 
09-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. 
09-12-2013 Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
09-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
09-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
09-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
09-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 
31-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
31-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
14-12-2012 Công văn số 401A/HĐND-CTHĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đính chính nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND8. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,794,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner