Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An ban hành: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
20-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2014. 
20-12-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2014. 
25-11-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
25-11-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
25-11-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Thanh Liêm. 
25-11-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Thành Tâm. 
28-06-2013 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc thông qua Đề án thành lập phường Bình Nhâm, Hưng Định thuộc thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
28-06-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng cuối năm 2013. 
28-06-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-06-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-06-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-06-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-06-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
28-06-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2012. 
28-06-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2013. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. 
27-06-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
40,039,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner