Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 96 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bàu Bàng. 
08-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Bến Cát. 
08-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Tân Uyên. 
08-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bắc Tân Uyên. 
04-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
04-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
04-12-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
20-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
19-11-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 
14-11-2014 Quyết định số 2892/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
10-11-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
22-10-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-10-2014 Kế hoạch số 3793/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. 
09-10-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
03-10-2014 Chỉ thị số 06/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
01-10-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. 
30-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 
23-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
16-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
16-09-2014 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của 02 khu đất thuộc Ban tổ chức Tỉnh Ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (cũ) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
39,428,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner