Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-06-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
24-06-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bến Cát năm 2013. 
24-06-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát 6 tháng cuối năm 2014. 
25-04-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
25-04-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,421,279 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner