Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-09-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát. 
29-08-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ thị xã Bến Cát. 
19-08-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 
19-08-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra vụ thị xã Bến Cát. 
19-08-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thị xã Bến Cát. 
21-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner