Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-06-2014 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã 9 tháng cuối năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã 9 tháng cuối năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-06-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 9 tháng cuối năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi NSNN 9 tháng năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của thị xã Tân Uyên 9 tháng năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - phường và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu 9 tháng năm 2014. 
04-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản 9 tháng năm 2014 do Ủy ban nhân dân Thị xã làm chủ đầu tư. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner