Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2015 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 50/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 48/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
18-12-2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016. 
10-07-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2011-2016 ủy quyền Thường trực HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. 
10-07-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện Dầu Tiếng năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,939,705 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner